Prodejní řád
Katalog
NÁBYTEK     KOVÁNÍ     VYHLEDÁVÁNÍ    

Prodejní řád

Všeobecné obchodní podmínky

Ceny a zboží:
Provozovatel internetového obchodu nabytekkvalitne.cz (dále jen "provozovatel") je plátcem DPH. Veškeré ceny uváděné na stránkách internetového obchodu nabytekkvalitne.cz (dále jen "eshop") jsou uváděny včetně DPH. Veškeré zboží nabízené prostřednictvím shopu je vysoké kvality a je na něj poskytována plná záruka dle platných legislativních předpisů a dle záručních podmínek výrobce.

Objednání zboží:
Odesláním objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost jeho objednávky a souhlasí s nákupním řádem eshopu. Po odeslání objednávky se zákazníkovi zobrazí informace o zařazení jeho objednávky do objednávkového systému eshopu, zákazník má možnost vytisknout si objednávku. Pokud se nezobrazí informace o odeslání objednávky nebo nebude doručeno potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu, pozorně zkontrolujte správnost kontaktních údajů a opakujte objednávku. Pokud ani poté neobdržíte potvrzení objednávky na email, v nejbližším možném termínu kontaktujte provozovatele. Provozovatel si vyhrazuje právo na případné odmítnutí objednávky a to do 2 pracovních dnů od jejího obdržení.

Zpracování objednávky:
V případě nejasností má provozovatel, resp. jeho zástupce či jeho zaměstnanec, právo kontaktovat zákazníka prostřednictvím jím sdělených kontaktních údajů, a proto je v zájmu zákazníka zadávat tyto údaje pravdivě a svědomitě.

Způsoby platby:

 • hotově při převzetí zboží (dobírkou)
  Zboží zaplatíte až při jeho dodání přímo doručiteli. Prosíme zákazníky, kteří si zvolí tuto variantu platby, aby si připravili potřebný obnos, dopravce (resp. doručitel) nemusí mít drobné nazpět.
 • bankovním převodem
  Při platbě bankovním převodem, zašlete prosím příslušnou částku na účet vedený u Komerční banky, a.s., č.ú.: ..................../..... Posíláte-li peníze z jiných finančních ústavů, počítejte s tím, že platba bude připsána na náš účet (ze zákona do 2 pracovních dnů) za několik dnů. Fyzické dodání objednávky lze uskutečnit až po připsání finančních prostředků na výše uvedený účet. Při platbě bankovním převodem uvádějte jako variabilní symbol číslo objednávky.

  Termín dodání zboží:
  Termín dodání je závislý na výběru zboží.

 • Způsob doručení zboží:

 • Osobní odběr v naší prodejně Bisorea na adrese Osadní 7, 17000 Praha 7.
 • Obědnání dodávky zboží na vámi zadanou adresu, možno doobjednat i případnou odbornou montáž nábytku na místě ( doporučujeme, neodborná montáž může způsobit nejen poškození při montáži ale i správným zacházením s neodborně smontovaným nábytkem ).
 •   Vzhledem k výskytu případům tzv. platných objednávek (zákazník se rozhodne např. z osobních důvodů nákup nerealizovat a objednávku nezruší, čímž nás vystavuje nepříjemné situaci ), rozhodli jsme se přistoupit k vyžadování zálohy ( po složení zálohy víme, že zákazník objednávku myslí vážně ). Výše požadované zálohy je uvedena u každé položky zvlášť.  Tímto opatřením nezaniká právo zákazníka:

 • na možnost zrušení objednávky
 • na možnost vrácení zboží v termínu do 14 dnů od obdržení zásilky a to bez udání důvodů
  č.ú. pro složení zálohy: ...................../....

  Převzetí zboží:
  Zákazník nebo příjemce zboží má povinnost překontrolovat neporušenost dodaného zboží a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Zákazník by měl ve svém vlastním zájmu překontrolovat správnost dodaného zboží a v případě nesrovnalostí problém konzultovat s provozovatelem a v moment nedohody převzetí zásilky odmítnout či dopravce požádat o doručení jiný pracovní den. V opačném případě se vystavuje nebezpečí zbytečných průtahu při řešení případného problému. V případě zjištění poškození či jiné nesrovnalosti po převzetí zásilky je zákazníkovým dobrým krokem neprodleně kontaktovat provozovatele eshopu www.nabytekkvalitne.cz.

  Záruka na zboží:
  Na veškeré zboží na eshopu www.nábytekkvalitne.cz se vztahuje záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na opotřebení běžným užíváním výrobků. Záruka na zboží prodávané prostřednictvím eshopu se řídí a je v souladu s platnou legislativou. Reklamace je podmíněna průkazností nákupu reklamovaného zboží v eshopu, čehož důkazem je daňový doklad - faktura.

  Možnost vrácení zboží:
  Zákazník má právo zboží vrátit do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu v neporušeném stavu a neporušeném obalu na vlastní náklady - má tedy právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy bez udání důvodů. Ke zboží musí být přiloženy veškeré dokumenty, a to včetně faktury. Zboží musí být odesláno nejpozději 14. den ode dne doručení zákazníkovi na adresu provozovatele. Po jeho doručení provozovateli bude zákazníkovi zaslána částka odpovídající plné kupní ceně zaplacené za zboží, a to na jím udané číslo bankovního účtu, případně v hotovosti, poštovní složenkou či jinak na základě vzájemné dohody.

  Ochrana osobních údajů
  Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101񳏀 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá provozovatel s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm.b) a v § 5 odst. 6 zákona. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a je přístupná pouze provozovateli eshopu www.nabytekkvalitne.cz.
  Osobní údaje uchováváme poze na dobu potřebnou pro uskutečnění objednávky zákazníkovi. Jiná manipulace s osobními zákazníka údaji je pro nás více než nepřípustná a proti našemu vlastnímu přesvědčení o dobrém obchodování.

  Copyright:
  Veškeré informace publikované na eshopu nabytek.cz, jsou určeny pro prezentaci firmy a jejího sortimentu. Jakákoli část eshopu www.nabytekkvalitne.cz nesmí být zkopírována elektronickou či mechanickou cestou a zpřístupněna dalším osobám bez předchozího písemného souhlasu držitele autorských práv. Výjimku tvoří soubory a texty na eshopu www.nabytekkvalitne.cz určeny pro tisk.

  Upozornění:
  Provozovatel eshopu www.nabytekkvalitne.cz si vyhrazuje právo kdykoliv a bez předchozího upozornění změnit či upravit (obrázky, parametry, texty, ceny aj.) provedené na eshopu.
  Zároveň provozovatel eshopu www.nabytekkvalitne.cz neručí za technické specifikace a popisy zboží, které mohou být přebírány od dodavatelů, výrobců a mohou obsahovat drobné odchylky.
  Provozovatel si vyhrazuje právo na případnou změnu či doplnění obchodních podmínek. Jakákoliv změna bude zákazníkům oznámena na stránkách www.nabytekkvalitne.cz.
  Obchodní podmínky staršího data, platné ke dni vaší objednávky je možné zaslat na vyžádání e-mailem.
  Tyto obchodní podmínky jsou v platnosti od 24.2. 2008.

  Prohlášení:
  Prohlašujeme, že výrobky na eshopu splňují požadavky příslušných harmonizovaných norem ČSN/EN a případné další normativní předpisy.